ZAPO品牌招商代理和渠道销售部

电话:18620390755

座机:0755-85242377

QQ : 1685821137

邮箱 : xinzhi .chen@zapo.com.cn

负责人:陈信志

ZAPO品牌国内电商销售部

 

电话:13028895333

座机:0755-85242377

QQ : 3280908

负责人:陈佳诚

座机 :0755-85242377

QQ : 2435828936

ZAPO采购部

电话:18927405447

负责人:苏小姐

办公地址:深圳市宝安区宝源路名优工业产品采购展示中心A座341

生产地址:深圳市宝安区西乡固戍航城大道安乐工业区B1栋5楼